Sistemet fotovoltaike “stand alone” mund të instalohen kudo që furnizimi me energji elektrike nga një rrjet elektrik nuk është i disponueshëm, joekonomik ose jo i dëshirueshëm. Në situata të tilla si këto, Luxor ofron module speciale të krijuara me cilësi të lartë, efikase, të cilat janë gjithashtu ideale për sisteme 12 V. Modulet Solo Line janë të përshtatshme për të gjitha llojet e gjenerimit të energjisë në sektorin privat ose për aplikime profesionale të tilla si shtepi pushimi, kopsht ose shtëpi të banimit, sisteme të lëvizshme në karvanë ose varka, pompa diellore për furnizimin me ujë të pijshëm dhe ujitje, dhe në sistemet e trafikut të tilla si makinat e biletave të parkimit, sistemet e kontrollit të trafikut apo edhe llambat rrugore, sistemet e matjes ose sistemet e telekomunikacionit.

Moduli PV kompakt dhe i qëndrueshëm i pavarur është zgjidhja praktike dhe ideale për aplikacione pa lidhje me rrjetin e energjisë.

 

Showing all 3 results