Qeliza diellore me efiçencën më të lartë, me sjelljen më të mirë në dritë të ulët sigurojnë prodhimin më të mirë të energjisë. Moduli GLASS-GLASS është zgjidhja më e mirë kur flitet për jetëgjatësi, besueshmëri dhe qëndrueshmëri. Kjo reflektohet në garancinë 35 vjeçare mbi produktin dhe 50 vite mbi laminimin. Fletët e xhamit në pjesën e përparme dhe të mbrapme të modulit sigurojnë qëndrueshmëri të lartë, stabilitet mekanik, si dhe siguri ndaj zjarrit. Nje stamposje speciale e laminatit jep një mbrojtje absolute nga lagështira dhe faktorët e tjerë atmosferikë.

Showing all 4 results