JinkoSolar është një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më inovativë të moduleve për prodhimin e enrgjisë. JinkoSolar i tregton produktet e tij ne shumë vende të botës si: Kina, Japonia, USA, Gjermani për projekte rezidenciale dhe industriale

Showing all 3 results