Rrjeti blueplanet i 50.0 TL3-S është një inverter bateri dypalëshe me një prodhim prej 50 kilovat. KACO new energy është duke adresuar dhe përqendruar në mënyrë specifike këtë inverter tek integruesit e sistemit të ruajtjes. Zgjidhjet e tyre mbështesin shërbimet publike, operatorët e sistemit të shpërndarjes, EPC dhe bizneset e mëdha në menaxhimin e rrjetit në balancimin e gjenerimit dhe ngarkimit të rrjeteve të energjisë.

Showing the single result