Solare Datensysteme GmbH është një pionier dhe një nga kompanitë kryesore në fushën e monitorimit të PV, “smart energy” dhe menaxhimit të furnizimit me shërbime globale për energji dhe ngrohje. Linja e saj Solar-Log ™ e produkteve – e zhvilluar dhe e prodhuar në shtëpi – së bashku me Solar-Log WEB Enerest solution zgjidhje në portalin e internetit për qëndrueshmëri dhe menaxhim profesional të prodhimeve të pavarura në të gjithë botën.

Solar-Log ™ është i pajtueshëm me më shumë se 200 komponentë – duke e bërë atë një sistem të pakrahasueshëm të menaxhimit të energjisë për energjinë e rinovueshme. Solar-Log ™ natyrisht i ofron instaluesve, shitësve me shumicë, investitorëve dhe klientëve fundorë shërbime dhe mbështetje të gjerë.

Showing the single result