PARQE FOTOVOLTAIKE

Një stacion energjetik fotovoltaik, i njohur gjithashtu si një park diellor ose një fermë diellore, është një sistem fotovoltaik në shkallë të gjerë (sistemi PV) i projektuar për shitjen e energjisë në rrjetin e energjisë elektrike. Shumica e parqeve diellorë zhvillohen në një shkallë prej të paktën 1 MWp. Që nga viti 2018, stacionet më të mëdha operative të energjisë fotovoltaike në botë tejkalojnë 1 gigawatt. Ndërsa në fund të vitit 2018, rreth 7.300 impiante me një kapacitet të kombinuar pothuajse 180 GWAC ishin ferma diellore më të mëdha se 4 MW.
Shumica e stacioneve ekzistuese të energjisë elektrike fotovoltaike në shkallë të gjerë janë në pronësi dhe operohen nga prodhuesit e pavarur të energjisë, por përfshirja e projekteve të komunitetit dhe shërbimeve në pronësi është në rritje. Ne ju ofrojmë produktet më të mira gjermane të përshtatshme për parqet fotovoltaike për të siguruar jetëgjatësi dhe produktivitet impiantit tuaj. Ne ju ofrojmë ekspertët më të mirë shqiptarë dhe të huaj për projektimin, ndërtimin dhe operimin e sistemit tuaj.